Privacybeleid

Wie zijn wij?

De FAKRO montagedienst is eigendom van FAKRO Nederland bv. Zie je op deze website een “we”, “wij”, “ons”, “onze” of “FAKRO” benoemd, dan bedoelen we daarmee FAKRO Nederland bv, gevestigd op De Ren 34, 6562 JK Groesbeek.

Heb je vragen over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Dan hopen we natuurlijk dat je in deze privacyverklaring het antwoord terugvindt. Is er ergens toch een onduidelijkheid, dan kun je ook persoonlijk contact met ons opnemen. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur of per e-mail.

Contactgegevens

Telefoon: 024-3977615
E-mail: info@fakronederland.nl

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

FAKRO Nederland bv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fakronederland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FAKRO Nederland bv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (indien van toepassing)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FAKRO Nederland bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Showroom

Locatie op montagedienst: https://fakro.nl/showroom

Doeleinde verzamelen persoonsgegevens
Opstellen, beheren en eventueel wijzigen van afspraken en de werkplanning
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer
Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Maximaal 1 jaar vanaf uw bezoekdatum

Verzendformulier

Locatie op montagedienst: Kant-en-klare producten en Zelf samenstellen

Doeleinde verzamelen persoonsgegevens
Het kunnen verlenen van service en advies over de producten en diensten van de FAKRO montagedienst
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode
Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Maximaal 1 jaar vanaf uw aanvraagdatum

CMS montagedienst.fakro.nl

Doeleinde verzamelen persoonsgegevens
Het kunnen verlenen van service en advies over de producten en diensten van de FAKRO montagedienst
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer
Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Maximaal 2 jaar vanaf uw aanvraagdatum

Delen van persoonsgegevens met derden

FAKRO Nederland bv verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FAKRO Nederland bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Maak je gebruik van de FAKRO montagedienst, dan kan het zijn dat je gegevens met de volgende partijen gedeeld worden:

 1. FAKRO medewerkers die toegang moeten hebben om bestellingen te verwerken en vragen te kunnen beantwoorden;
 2. Partijen die namens ons gegevens verwerken en nodig zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten:
  1. exploitanten van de ICT-systemen of die ons van ICT-hulpmiddelen voorzien,
  2. partijen die ons advies, auditing, juridische, fiscale en boekhoudkundige diensten verlenen;
  3. Partijen die helpen bij de verkoop van onze diensten of organisatie van marketingcampagnes.
 3. Partijen die je gegevens nodig hebben om een dienst van ons uit te voeren:
  1. Klusbedrijven en vakmannen die door FAKRO getraind zijn voor vakkundige installatie van FAKRO producten;
  2. (indien noodzakelijk) partijen die met ons samenwerken bij het afhandelen van boekhoudkundige, fiscale en juridische kwesties – in de mate waarin zij gegevensbeheerders worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FAKRO Nederland bv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. FAKRO Nederland bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FAKRO Nederland bv en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fakronederland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. FAKRO Nederland bv wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FAKRO Nederland bv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fakronederland.nl.